Hiển thị một kết quả duy nhất

280,000 
450,000 
340,000 
380,000 
380,000 
350,000 
280,000 
350,000